Ծնողների բաժին // Ներբեռնեք ռեսուրսները
Համացանցային ապահովության ռեսուրսները
նախատեսված են 6-12 տարեկան երախաներ ունեցող ընտանիքների համար

   
  Ռեսուրս Բովանդակություն Էջ Ներբեռնում
 

Ծնողական ուղեցույց

Երեխաների առցանցային ապահովությունը

Ինչպե՞ս օգտագործել այս հավաքածուն
Ուղեցույց  ծնողների և մանկավարժների համար
Վարժությունների լուծումները
Բառարան
Օգտակար հասցեներ

39 PDF
  Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկ (ամբողջական տարբերակ) Անվտանգություն
Հաղորդակցություն
Կիբերհետապնդում
Զվարճանք և ներբեռնում
35 PDF
  Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկ - Անվտանգություն Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկից առանձին գլուխ 12 PDF
  Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկ - Հաղորդակցություն Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկից առանձին գլուխ 12 PDF
  Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկ - Կիբերհետապնդում Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկից առանձին գլուխ 5 PDF
  Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկ - Զվարճանք Ընտանեկան ուրախ ձեռնարկից առանձին գլուխ 6 PDF
  Ընտանեկան վկայական Ընտանեկան վկայական տպագրության համար 1 PDF
  Իրավիճակային քարտեր Իրավիճակային քարտեր տպագրության համար 2 PDF