ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Երրորդ խմբագրությունԲնօրինակը կազմել են Ջանիս Ռիչարդսոնը (խմբագիր),
Էնդրիա  Միլվուդ Հարգրեյվը, Բեյզիլ Մորաթիլը,
Սաննա Վահտիվուրին, Դոմինիք Վենտերը,  Ռենի դը Վրիզը

Առաջին  վերանայված հրատարակությունը 2005 թ.,
Բեթսայ Բարդիք, Քրիս Քոուքլի և Ջանիս Ռիչարդսոն
Երկրորդ վերանայված հրատարակություն  2007թ.,  INSAFE ցանց

«Ինտերնետ գրագիտության ձեռնարկ» գիրքը հայերեն թարգմանել և հրատարակել է «Մեդիակրթության կենտրոն» հասարակական կազմակերպությունը Ապահով Համացանց Հայաստան ծրագրի շրջանակներում: 

http://www.coe.int/t/dghl/StandardSetting/InternetLiteracy/InternetLiteracyHandbook_3_EN_files/image001.jpg

Մեդիա և Տեղեկատվական հասարակության բաժին
Մարդու իրավունքների և իրավական հարցերի գլխավոր տնօրինություն
Տեղեկատվական հասարակությունում լավ կառավարում նախագիծ
Քաղաքական հարցերի գլխավոր տնօրինություն
Եվրոպայի Խորհուրդ
Ֆրանսերեն հրատարակություն

Manuel de maîtrise de l’Internet


Այս հրատարակության մեջ արտահայտված կարծիքները հեղինակներինն են և պարտադիր չէ, որ արտահայտեն Եվրոպայի Խորհրդի տեսանկյունը:
Բոլոր հեղինակային իրավունքները պահպանված են: Այս հրատարակության ոչ մի մաս չի կարող վերարտադրվել, կամ տարածվել  որևէ էլեկտրոնային  (լազերային կրիչներ, համացանց և այլն), կամ   մեխանիկական այդ թվում պատճենահանման, ձայնագրման կամ տեղեկատվության պահպանման կամ տարածման որեէ համակարգի միջոցով,  առանց Եվրոպայի Խորհրդի  Հաղորդակցման և Հետազոտությունների տնօրինության Հրատարակությունների բաժնի նախնական գրավոր  թույլտվության:
Շապիկի դիզայնը` Graphic Design Workshop
Council of Europe F-67075 Strasbourg Cedex

Տպագրվելէ

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՆ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 1 – Միանում ենք համացանցին 
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 2 – Ստեղծում ենք վեբ կայք
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 3 – Որոնում ենք տեղեկույթ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 4 – Պորտալներ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 5 – Էլեկտրանային փոստ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 6 – Փոստաղբ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 7 – Զրուցարան
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 8 – Նորությունների խմբեր
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 9 – Համաշխարհային գրադարաններ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 10 – Երաժշտություն և պատկերներ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 11 – Նորարար ստեղծագործություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 12 – Խաղեր
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 13 – Հեռավար ուսուցում
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 14 – Պիտակավորում և զտում
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 15 – Մասնավոր կյանքի գաղտնիություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 16 – Անվտանգություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 17 – Հետապնդումներ և ոտնձգություններ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 18 – Առ-ցանց գնումներ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 19 – Ակտիվ e-քաղաքացի
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 20 – Շարժական տեխնոլոգիաներ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 21 – Բլոգ
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 22 –  Սոցիալական ցանցեր
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 23 – Վեբ 2.0
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 24 – e-Ժողովրդավարություն
ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 25 – Ինչպե՞ս ստանալ աջակցություն

 

 
NEW PUBLICATIONS