ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 11
ՆՈՐԱՐԱՐ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչպե՞ս է համացանցը խթանում նորարար ստեղծագործությունը

Համացանցի օգտագործումը առավել քան երբևէ , նվազեցնում է լսարանի ավանդական կարծրությունը: Արագ զարգացող տեխնոլոգիաները սովորողներին առավել հետաքրքրող թեմաները ուսումնասիրելու  և ոչ ավանդական եղանակներով սովորելու լայն հնարավորություններ են տալիս (տե'ս թերթիկ 23 Վեբ 2.0 վերաբերյալ).
 
Օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաների տրամադրած գործիքները, սովորողները կարող են ստեղծել մասնագիտական որակի այնպիսի նյութեր, որոնք կարող են հրապարակվել և հետաքրքրություն ներակայացնել աշխարհի տարբեր լսարանների համար:
Սովորողները կարող են առցանցային արտադրանքը թողարկել, փորձերը կատարել և մոդելները ստեղծել  համադասարանցիների հետ դասարանում,  կամ էլ համացանցին միացած այլ սովորողների հետ համագործակցելով:
Համացանցը գլոբալացրել է կրթությունը և հնարավորություն տվել սովորողներին ամբողջ աշխարհի իրենց  հասակակիցների հետ կապի մեջ լինել իրական ժամանակում:

Բարելավելով ստեղծագործական գործընթացը ուսման մեջ

• Տեխնոլոգիաների հաջողված ինտեգրումը դասագործընթացում  հնարավորություն է տալիս սովորողներին ցուցաբերել նորարարություն, անհատականություն  և ստեղծագործական մոտեցում:
 
• Ծրագրաշարերի և համացանցի նպատակային և ստեղծագործական օգտագործումը թույլ է տալիս առավել արդյունավետ դարձնել ուսուցումը դասարանում:
 
• Ստեղծագործական մոտեցում դրսևորելու և դասարանում ավելի ակտիվ լինելու հնարավորությունը խրախուսում է սովորողների ուսուցումը և աճը:
 
• Սովորողները կարող են համացանցի օգնությամբ խորհուրդներ և կարծիք հարցնել  աշխարհի զանազան վայրերում գտնվող արվեստի գործիչներից իրենց աշխատանքների մասին: Նկարիչները կարող են սեմինարներ կազմակերպել օգտագործելով զրուցարանի (տե՛ս տեղեկատվական թերթիկ 7), տեսա-կոնֆերանսների, (տե՛ս http://www.netlingo.com/right.cfm?term=video%20conferencing) կամ վիրտուալ հանդիպումների գործիքները:
 
• Օգտագործելով հաղորդագրության հարթակներ  (http://en.wikipedia.org/wiki/Message_boards ), սովորողները  կարող են համագործակցելով միասին աշխատել համատեղ նախագծերի վրա:  Դրանք  ապահովելով  արդյունավետ «ուղեղային գրոհներ»,  կարող են խթանել ստեղծագործական գործընթացը:
 
• Web 2.0 բազմաթիվ հետաքրքիր հնարավորություններ է ընձեռում ուսուցիչներին և սովորողներին սեփական  աուդիովիզուալ բովանդակություն ստեղծելու և համացանցում դրանք  վերբեռնելու համար:

Ինչպե՞ս երաշխավորել, որ ստեղծագործությունը չի արգելվում

Ուսումնական միջավայրում մի շարք հարցեր պետք է հաշվի առնել.
 
.  Հասանելիության խնդիրները. Արդյոք անհրաժեշտ սարքավորումները  հասանելի են ձեր դպրոցի յուրաքանչյուր սովորողի համար: Արդյոք բոլոր սովորողները հասանելիության առումով ունեն նույն հնարավորությունները:

. Հավասարությունը. Բոլոր սովորողները` աշխարհի բոլոր տղաներն և աղջիկները անկախ տարիքից կամ ունակություններից  - պետք ստեղծագործելու հավասար հնարավորություններ ունենան, այսինքն իմանան թե ինչպես օգտագործել և ստեղծագործել բոլոր մատչելի տեխնոլոգիական գործիքներով:

.  Առցանց ապահովության գործոն. Արդյոք ուսանողների ապահովությունը երաշխավորելու նպատակով տեղադրված զտիչները (http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_filter) չեն արգելափակում  նաև անհրաժեշտ նյութերի հասանելիությունը: Ինչպե՞ս վարվել, որպեսզի ուսանողներն ապահով օգտվեն իրենց անհրաժեշտ տեղեկություններից (տե՛ս պիտակավորման և զտման վերաբերյալ 14-րդ տեղեկատվական թերթիկը):

.  Ուսուցիչների ուսուցում. Շատ սովորողներ ավելի հեշտ են կողմնորոշվում համացանցում, քան` իրենց ուսուցիչները: Ուսուցիչները պետք է օգտվեն  ուսուցման բոլոր հնարավորություններից` սովորողներին  ՏՀՏ  բոլոր ոլորտներում պատշաճ կերպով ուղղորդելու համար:

·  Տեխնիկական աջակցության հարցեր. Ձեր դպրոցն ապահովու՞մ է անհրաժեշտ տեխնիկական աջակցությունը, որպեսզի ծրագրերը և նախագծերը չարգելափակվեն:

·     Բուֆերացված միջավայր. Ստեղծագործական միտքը թույլ է տալիս ձեր զգացմունքներն արտահայտել որպես անհատ: Չնայած հարկավոր է առավելագույնս սահմանափակել ճնշումները սովորողի ստեղծագործական գործունեության հանդեպ,  կարևոր է վերահսկողության տակ պահել արդյունքը, հատկապես եթե ուղեղային գրոհը տեղի է ունենում «խմբակային միջավայրում», օրինակ` զրուցարանում: Ուսուցչի,  կամ որևէ այլ հեղինակավոր անձի ներկայությունը պարտադիր է  աշխատանքը կառուցողական ուղով վերահսկելու համար:

Գաղտնիություն. Web 2.0-ը զգալիորեն հեշտացրել է նկարների կամ պատկերների վերբեռնումը համացանցում: Սովորողները պետք է տեղյակ լինեն, որ մեկ նկարը կարող է  հաղորդել չափազանց շատ տեղեկություն` վտանգի տակ դնելով ինչպես իրենց այնպես էլ ուրիշների անձնական տվյալները:

Ստեղծագործական գործունեության խրախուսումը դասարանում

· Հարցախույզը <http://webquest.sdsu.edu/materials> հետաքննական մոտեցում է` համացանցը դասագործընթացում կիրառելու համար:  Հարցախույզի լրացուցիչ պաշարներ կարելի է գտնել կանադական SESD ուսուցողական ռեսուրսների կայքից (http://www.educationatlas.com/teacher-resources.html).

· Սովորողները կարող են մարտահրավեր նետել իրենց ստեղծագործական կարողություններին` կառուցելով սեփական վեբ կայքեր: Այն զանազան եղանակներով խթանում է ստեղծագործական մտքի աշխատանքը` պահանջելով նորամուծություններ կայքի գրաֆիկայում և բովանդակության մեջ:

· Սովորողները կարող են համագործակցել գրավոր խոսքի հմտությունները զարգացնող ծրագրերում` ստեղծելով առցանց գրքեր և գրելով առցանց պատմվածքներ:

· <http://hotpot.uvic.ca/> կայքում տեղադրված Hot Potatoes (Տաք կորտոֆիլ) ծրագիրը անվճար է և կարող է օգտագործվել` սարդոստայնում ինտերակտիվ թեստեր և այլ նախագծեր ստեղծելու համար:

· Սովորողները կարող են գրել բազմատեսակ վերջաբաններով առցանց պատմվածքներ` օգտագործելով, օրինակ, Quia –ի կայքում (<http://www.quia.com/>) առաջարկվող ծրագրաշարերը:

· Օգտագործելով <http://www.activeworlds.com/> կայքում տեղադրված  Active Worlds  ծրագիրը  աշակերտներն ու ուսանողները կարող են ստեղծել իրեց սեփական եռաչափ ուսուցման միջավայրը: Նրանք կարող են հորինել իրենց իդեալական բնապատկերը կամ վիրտուալ ճամբարը, ինչպես նաև տարբեր թեմաներով նախագծեր իրականցնելիս` համագործակցել նաև այլ սովորողների հետ:

Լավագույն փորձը

· Համացանցը կարող է օգտագործվել որպես տարբեր թեմաներով սկզբնական տեղեկատվության հիմնական հետազոտական գործիք: Ձեռք բերած գիտելիքները սովորողները կարող են կիրառել այնպիսի առաջադրանք կատարելիս, որը կխթանի նրանց ստեղծագործական միտքը: Տեխնոլոգիաները սովորողներին հնարավորություն և ազատություն են տալիս ավելի բարձր կարգի մտածողության ձևավորման համար:

· Համացանցը և այլ ժամանակակից տեխնոլոգիաները արդյունավետ հաղորդակցության և բազմածավալ համագործակցության հնարավորություն են տալիս տարբեր երկրներ և մշակույթներ ներկայացնող սովորողների միջև: Վերջիններս առավել քան երբևէ կարող են հասակակիցների լայն շրջանակի հետ ուղեղային գրոհներ սկսել ստեղծագործական լուծումների շուրջ:

· Ուսուցիչնրերը գտել են, որ եթե տեխնոլոգիաները դասագործընթացում օգտագործվեն այնպես, որ նպաստեն գործնական աշխատանքների կատարմանը, դա աշակերտներին կտա խնդիրներ լուծելու և նորարական մոտեցումներ կիրառելու հնարավորություն:

· Մտապահե՛ք ուսուցման նպատակները.  Դրանց հասնելու համար հարկավոր է ավելի շատ կենտրոնանալ այն գործընթացի վրա, որը կհանգեցնի սպասվող արդյունքին, քան թե, ինքնին արդյունքի վրա:

· Իրենց ստեղծագործական գործունեության արդյունքները առցանց հրապարակելիս, սովորողները պետք է հարգեն հեղինակային իրավունքը (http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright): Հիշեցրե՛ք նրանց  աղբյուրների մեջբերման մասին:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար

Մի շարք կայքեր կարող են օգտագործվել որպես սկզբնակետ` ստեղծագործական միտքը խթանող և  համագործակցությունը խրախուսող նախագծերում աշակերտներին ներգրավելու համար:
· ThinkQuest –ը (<http://www.thinkquest.org/>) միջազգային մրցույթ է, որը խրախուսում է աշակերտներին և ուսուցիչներին ստեղծել ուսուցողական թեմաներով կայքեր:

· Global Schoolhouse Cyberfair –ը (<http://www.globalschoolnet.org/GSH/>) առցանց հանդիպումների վայր է, որտեղ ծնողները, աշակերտները և մանկավարժները կարող են համագործակցնել և հաղորդակցվել, ինչպես նաև մշակել, հրապարակել և հայտնաբերել ուսուցման աղբյուրներ:

· Future Problem Solvers Program ծրագրի կայքը <http://www.fpsp.org/> ներգրավում է ուսանողներին ստեղծագործական խնդիրների լուծման գորընթացում` խրախուսելով քննադատական և ստեղծագործական մտածողության հմտություններ:

· Mr Coulter’s Internet tendency: to infinity and beyond (Պրն. Քոլթերի համացանցային հակումները. դեպի անսահմանություն և նրանից այն կողմ՝ <http://www.newhorizons.org/strategies/literacy/coulter.htm>): Տարրական դպրոցի փորձառու ուսուցիչը օգտագործում է առցանց հրապարակումներ` պատանի գրողներին ոգևորելու համար:

·  Սիրողական գրականությունը առցանց համակարգում. գրավոր խոսքը և գրագիտությունը զարգացնելու համար ի՞նչ կարող են տալ տեխնոլոգիան և փոփ մշակույթը: Այս մասին տեղեկություններ կարելի է գտնել http://www.newhorizons.org/strategies/literacy/black.htm կայքում: Վիսկոնսինի համալսարանի դոկտորը կիբերտարածության մեջ հետազոտում է այլընտրանքային գրական աշխարհը, որը հաճախ հանդիսանում է դասարանից դուրս ստեղծագործելու գայթակղիչ ուղի:

· Gateway to educational materials (մուտք դեպի ուսուցողական նյութերի աշխարհ)՝ ապահովում է մանկավարժների արագ և հեշտ հասանելիությունը ուսուցողական նյութերին: Որոնե՛ք ստեղծագործական աշխատանքներ ձեր դասապլանների և դասարանում քննարկվելիք գաղափարների համար (<http://www.thegateway.org/>):

· Հարցախույզ. Ընթերցելու և ուսուցման համար նախատեսված նյութեր՝ <http://webquest.sdsu.edu/materials.htm>:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ  12

ԽԱՂԵՐ

 

 

 
NEW PUBLICATIONS