ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Ինչու են անհրաժեշտ համացանցային գրագիտության տեղեկատվական թերթիկները


Վերջին տասնամյակում, համացանցը և բջջային տեխնոլոգիաները  ձևափոխել են հասարակության  կյանքի բազմաթիվ  կողմերը: Փոխելով մեր աշխատանքի և ժամանցի ձևերը,  նրանք ավելի  մեծ պահանջներ են ներկայացնում մեզ` որպես ակտիվ քաղաքացիների:
Եվրոպայի Խորհրդի Համացանցային  գրագիտության ձեռնարկը  տեղեկատվական և հաղորդակցական հրաշալի ցանցի` համացանցի   օգտագործման  ուղեցույց է:
Ձեռնարկի նպատակն է`
-ուսուցիչներին և ծնողներին փոխանցել այնպիսի տեխնիկական գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք կօգնեն երեխաների հետ անվտանգ  նավարկել հաղորդակցական տեխնոլոգիաների հայտնագործությունների  ուղով,
-լուսաբանել էթիկական խնդիրները և պարզաբանել կրթությանը ներկայացվող լրացուցիչ պահանջները,
-տալ այնպիսի գաղափարներ գործնական պարապմունքների համար, որոնք կօգնեն օգտակար դարձնել համացանցը և բջջային տեխնոլոգիաները,
-ներկայացնել  տարբեր ոլորտներում  համացանցի օգտագործման լավագույն և հաջողված օրինակները,
-տրամադրել  լրացուցիչ տեղեկություն և  նոր գործառնական օրինակներ:
Այս վերանայված խմբագրությունը  ուսուցիչներին և ծնողներին  ավելի շատ գործնական խորհուրդներ, հղումներ և օգտակար տեղեկություններ է  տրամադրում տեխնոլոգիական նորարարություննով վերափոխված համացանցի օգտագործման մասին:

էթիկական խնդիրներ և վտանգներ համացանցում

Բազմաթիվ առավելությունների հետ մեկտեղ համացանցը որոշակի մարտահրավերներ է նետում մեզ:
Մասնավորապես՝  էլեկտրոնային նամակագրության հոսքի շուրջ 2% վիրուսներ են պարունակում /
 http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_virus / , որի հետևանքով   տարբեր կազմակերպություններ զգալի  վնասներ են կրում:

Անհանգստացնող էլ. նամակները,  կամ փոստաղբը  (http://en.wikipedia.org/wiki/E-mail_spam), ներկայումս կազմում է ողջ էլեկտրոնային նամակագրության 90%:
Կտրուկ աճել է վնասակար ծրագրերի թիվը:  2007թ-ից  ի վեր  ստեղծված վնասակար ծրագրերի թիվը հավասարվել նախորդ 20 տարիներին ստեղծվածին:  Վստահելի աղբյուրները նշում են նաև, որ hամակարգչահենությունը (հակերական գործունեությունը) և վնասակար ծրագրերի ստեղծումը «զարգացում» է ապրել` զվարճալիքից դառնալով շահույթ հետապնդող գործունեություն  (աղբյուր՝ F-secure):

Համացանցում առկա անօրինական, վնասակար և կանխակալ կարծիք առաջացնող բովանդակությունը ոտնահարում է մարդու իրավունքների և մարդկային արժանապատվության հիմքերը:  Ավելին, հավասարության մշտապես փխրուն հասկացությունը  կրկին վտանգված է,  քանի որ թվային ջրբաժանը (http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_divide)  տարանջատել է ինֆորմացիա “ունեցողներին” և “չունեցողներին”:

Համացանցի հասանելիության, տեխնիկական կարողությունների, համացանցում աշխատելու, տեղեկատվություն փնտրելու և այն արդյունավետ օգտագործելու հմտությունների պակասության պատճառով  շատ երեխաներ և պատանիներ ավելի ու ավելի անբարենպաստ վիճակում են հայտնվում:

 

Քաղելով առավելագույնը տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից

Համացանցը տարբեր ինֆորմացիոն ցանցերի միջև կապուղի է: Քանի որ համացանցի կապի միջոցները մշտապես զարգանում են, իսկ տեխնոլոգիաները համաձուլվում, այս ձեռնարկը չի սահմանափակվում զուտ համացանցով և լուսաբանում է նաև   նոր խաղարկային/խաղային  ծրագրերի և բջջային հեռախոսների հետ կապված խնդիրները:

Այժմ յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է ունենա տեղեկատվական գրագիտության գիտելիքներ և հմտություններ: Տեղեկատվական գրագիտությունը 21 դարի գրագիտությունն է, որը կառուցված է հասարակության հիմքը կազմող կրթության չորս հիմնարար սյուների վրա` սովորել  իմանալ,  սովորել  գործել,  սովորել  լինել  և սովորել միասին ապրել:
Բոլորս մեր դերն ունենք համացանցը օգտվողի համար բարենպաստ  միջավայր դարձնելու գործում, ուր խորապես հարգվում են մարդու իրավունքները  և այս ձեռնարկը նշում է այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ գործողությունները:

Ուսուցիչների և ծնողների կարիքներին զուգըթաց զարգացող ձեռնարկ

Տեխնոլոգիաների և տեղեկատվական աղբյուրների զարգացմանը զուգընթաց, այս թերթիկները կթարմացվեն և կավելանան:  Հրավիրում ենք Ձեզ մասնակցելու այս նախագծին և ուսուցման ու լավագույն փորձի մասին նոր գաղափարներ և հղումներ ուղարկել  Եվրոպայի Խորհուրդ`media.IS@coe.int:

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ 1

ՄԻԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՄԱՑԱՆՑԻՆ

 

 
NEW PUBLICATIONS